Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 010120-311220

SuPer Kittilän ao ry

 

Johdanto

 

Ammattiosastomme päätavoite on yhdistää alueen SuPerilaiset. Tulevana vuonna pyrimme saamaan jäsenistömme nuoret innostumaan aktiivitehtäviin. Toivomme jäsenmäärämme kasvavan. Kannustamme jäseniämme hakeutumaan aktiivisesti erilaisiin täydennyskoulutuksiin.

 

Hallitus- ja kokoustoiminta

 

Ammattiosastollamme on käytössä kahden kokouksen malli. Sääntömääräinen kevätkokous käsittelee edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen huhtikuun loppuun mennessä. Syyskokous pidetään marras-joulukuun aikana. Tarvittaessa kutsutaan koolle ylimääräinen kokous. Kokouskutsut laitetaan kaikkien työpaikkojen ilmoitustauluille ja ammattiosaston Facebook-sivuille. Aktiivit ja yhdysjäsenet informoivat myös muita jäseniä eri tapahtumista.

 

Ammatillinen ja sopimusedunvalvonta

 

Ammattiosasto valvoo jäsentensä etuja, esim. palkkaan, palvelusuhteisiin, työoloihin ja työympäristöön liittyvissä asioissa. KoHo ry perustettiin 28.2.2014 kuntasektorin neuvottelutoimintaa varten. Mukana SuPer, Tehy ja SPAL. Kaikki järjestöt hoitavat itse oman edunvalvontansa. SuPerilla ja Tehyllä on omat luottamusmiehensä ja kaikki hoitavat omia jäseniään koskevat paikalliset neuvotteluasiat. Paikallisia neuvotteluja ja yhteistyötä toisten järjestöjen kanssa tehdään tarpeen mukaan. YT-elimessä on SuPerilainen edustaja varahenkilöineen. Luottamusmiehet ovat omat. SuperOpoja meillä on 3.

Ammattiosastomme puuttuu työpaikoilla mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin, joita ovat esim. tehtäväalueiden rajaamiset, täydennyskoulutusmahdollisuudet, henkilöstösuunnitelmat (riittävä henkilöstömäärä) ja toimimuutokset. Tarkkailemme aktiivisesti uuden työaikalain 1.1.2020 toteutumista ja muistutamme tarvittaessa sen täytäntöönpanosta työpaikoilla.

  

Jäsenet

                     

Jäsenmäärämme on hienoisesti noussut vuoden 2019 aikana. Tavoitteemme on jäsenmäärän säilyttäminen ja uusien jäsenten hankkiminen. Tärkein kohderyhmämme ovat valmistuvat opiskelijat, joihin pidämme yhteyttä Opojemme välityksellä. Opiskelijoille pyrimme aktiivisesti tiedottamaan osastomme toiminnasta ja pyrimme saamaan heidät jo opiskeluaikana liittymään SuPeriin. Pidämme yllä suhteita paikalliseen oppilaitokseen. Toivotamme alueen opiskelijat tervetulleiksi kaikkeen ammattiosaston toimintaan.

Olemme onnistuneet kasvattamaan yhdysjäsenverkostoamme ja tavoitteemme on, että jokaisessa työpisteessä olisi vähintään yksi ja mieluiten kaksi yhdysjäsentä. Pyrimme kasvattamaan yhdysjäsenverkostoamme edelleen vuonna 2020.

 

Viestintä

 

Kevät- ja syyskokousilmoitukset lähetetään työpaikkojen ilmoitustauluille kaksi viikkoa ennen kokousta. Lisäksi tiedotamme niin kokouksista kuin muustakin toiminnastamme ammattiosaston Facebook-sivuilla ja tarvittaessa sähköpostitse. Ammattiosaston aktiivit houkuttelevat jäseniä mukaan toimintaan myös henkilökohtaisesti.

Työpaikkojen yhdysjäsenille tiedotetaan tapahtumista lisäksi sähköpostitse.

 

Koulutustoiminta

 

Ammattiosaston aktiiveja kannustetaan osallistumaan SuPerin järjestämiin koulutustilaisuuksiin mahdollisimman paljon. Luottamusmiesten peruskurssin jälkeen tulisi osallistua myös jatkokursseille. Ne on neuvoteltu palkallisiksi. Kannustamme jäseniämme osallistumaan runsain joukoin maaliskuussa Helsingissä järjestettäville ammatillisille opintopäiville.

Täydennyskoulutusvelvoite on kirjattu terveydenhuollon ammattihenkilölakiin. Yhä enemmän kiinnitämme huomiota siihen, että jokainen tasapuolisesti pääsee täydennyskoulutukseen, myös määräaikaiset työntekijät.

 

Yhteisöllinen toiminta ja jäsenedut

 

Kutsumme jäseniämme osallistumaan kevät- ja syyskokouksiin. Pyrimme osallistumaan aktiivisesti jäseniltoihin joko paikkakunnalla tai lähikunnissa. Perinteisesti tarjoamme jäsenillemme jouluruokailun marras-joulukuussa.

Maksamme liikunta/ kulttuuriharrastukseen liittyvästä osallistumisesta 30€/vuosi ja muistamme myös ensi vuoden aikana 50 ja 60 vuotta täyttäviä jäseniämme.

Olemme neuvotelleet SuPerin jäsenetuja paikallisten liikkeiden kanssa seuraavasti: Kello- ja Korukamari 10% (ei tarjoustuotteet), Kukka- ja lahjapuoti Lumitähti 10%, AinutShop Kittilä 10%, Raijan kodinkone valaisimista 10%. Teboililta saa normaalit valtakunnalliset SuPerin jäsenedut. Edut saa SuPerin jäsenkorttia näyttämällä. Etuja pyritään neuvottelemaan lisää.

Haemme näkyvyyttä ammattiosastollemme ”NÄYTETÄÄN NIILLE SUPERIA!”-kampanjalla myös v. 2020. Näkyvyyttä olemme hakeneet jo repuilla v. 2017, huppareilla 2018 ja pipoilla 2019.

Järjestämme jäsenillemme mahdollisuuden osallistua toukokuun 17. – 21. päivä virkistysmatkaan Tallinnaan yhdessä muiden Lapin ammattiosastojen kanssa.

 

Taloudellinen toiminta

 

Ammattiosasto ei peri erillistä jäsenmaksua liiton jäsenmaksun lisäksi. Tuloina ovat liiton jäsenmaksupalautteet.