KORONA - tietoa SuPerilaisille

Ajankohtaista asiaa koronaviruksesta:

https://www.superliitto.fi/tyoelamassa/suojaa-ja-suojaudu-koronavirukselta/